Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Ako sa máte, Slovensko?, December 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2020006
Autor výskumu: MNFORCE, s.r.o.; Seesame, s.r.o., ; Sociologický ústav SAV, ; Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV,
Obdobie zberu dát: 2020-12-10 až 2020-12-14
Zber dát: MNFORCE, s.r.o.
Typ výberu: Výskum bol realizovaný kvótnym výberom z online panelu spoločnosti MNFORCE. Vzorka bola vyberaná tak aby bola reprezentatívna pre nasledovné socio-demografické znaky: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie respondenta. Výskum pokrýva len populáciu, ktorá disponuje pripojením na internet. Vo výskume teda absentujú najmä starší respondenti bez pripojenia na internet.
Počet respondentov / jednotiek: 1000

Abstrakt: Výskum zachytáva obdobie nového nárastu nakazených po období krátkeho poklesu po celoslovenskom testovaní antigénovými testami, ktoré prebehlo na prelome októbra a novembra. Zároveň zachytáva postoje k v čase výskumu diskutovanému otvoreniu škôl, ku ktorému nedošlo. Výskum monitoruje obavy verejnosti z ochorenia, súhlas a dodržiavanie karanténnych opatrení, zmeny správania počas epidémie a schvaľovanie postupov vlády. Viacero otázok je tiež venovaných vzťahom a intimite, postojom k plošnému testovaniu, otváraniu škôl a socializácie počas vianočných sviatkov. Zisťujú sa tiež obavy o prácu, zmena príjmovej situácie a názor na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Výskum je šiesty zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko?

Citácia: MNFORCE, s.r.o., Seesame, s.r.o., Sociologický ústav SAV. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Ako sa máte, Slovensko?, December 2020. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2021. SASD2020006. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2020006.
Dostupnosť dátového súboru: O - súbory prístupné "on-line" na internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.