Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19, November 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2020007
Autor výskumu: Sociologický ústav SAV
Obdobie zberu dát: 2020-11-03 až 2020-11-10
Zber dát: FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o.
Typ výberu: Výber vzorky a zber údajov zabezpečila agentúra FOCUS. Vzorka respondentov bola vyberaná kvótnym výberom. Kvótnymi znakmi boli: pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť miesta bydliska a kraj bydliska respondenta. Výskum pokrýva tak populáciu, ktorá disponuje pripojením na internet (online panel agentúry, CAWI), ako aj staršiu populáciu 60+ (anketári, zber údajov CAPI): CAWI: 714 respondentov (69,9% celej vzorky) CAPI: 307 respondentov (30,1% celej vzorky) Osobitne bola kvótovaná vzorka pre CAWI časť a osobitne pre CAPI časť výskumu. V súhrne CAWI a CAPI časť dávali reprezentatívnu vzorku za SR obyvateľov 18+ z hľadiska daných kvótnych znakov.
Počet respondentov / jednotiek: 1021

Abstrakt: Výskum Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 (HODYSE 2020) navrhli a zrealizovali výskumníci zo Sociologického ústave SAV s cieľom získať aktuálne údaje o verejnej mienke v šiestich tematických oblastiach: spoločenská dôvera, politika a demokracia, konšpiračné teórie, názory na očkovanie, životné prostredie a voľný čas. Rok 2020 bol rokom významných spoločensko-politických zmien. Jednoznačne najdôležitejšou témou vo verejnej diskusii a v médiách bola už od začiatku roka globálna pandémia ochorenia COVID-19. Pandémia sa stala ústrednou témou tak končiacej, ako aj novej vlády po parlamentných voľbách vo februári 2020. Zistenia z výskumu verejnej mienke nám umožnili zachytiť ako pandémia zmenila tradičné nazeranie na hodnoty, a ako tradične skúmané hodnotové otázky naberali nové významy. Údaje zároveň dokumentujú vážnosť pandemickej situácie, počas ktorej sa výskum realizoval (november 2020). V tejto súvislosti sa sledovali témy, ktoré najviac rezonovali vo verejnej diskusii v súvislosti s ochorením COVID-19 - otázky o očkovaní, obavy o zdravie a ekonomickú situáciu respondentov, či o dodržiavaní opatrení.

Citácia: Sociologický ústav SAV. Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19, November 2020. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2021. SASD2020007. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2020007.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "on-line" na Internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.