Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Ako sa máte, Slovensko?, Marec 2021
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2021002
Autor výskumu: MNFORCE, s.r.o.; Seesame, s.r.o., ; Sociologický ústav SAV, ; Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV,
Obdobie zberu dát: 2021-03-24 až 2021-03-27
Zber dát: MNFORCE, s.r.o.
Typ výberu: Výskum bol realizovaný kvótnym výberom z online panelu spoločnosti MNFORCE. Vzorka bola vyberaná tak aby bola reprezentatívna pre nasledovné socio-demografické znaky: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie respondenta. Výskum pokrýva len populáciu, ktorá disponuje pripojením na internet. Vo výskume teda absentujú najmä starší respondenti bez pripojenia na internet.
Počet respondentov / jednotiek: 1000

Abstrakt: Výskum zachytáva obdobie poklesu rekordných úrovní hospitalizácií z konca februára a pokles denných počtov novýžch prípadov. V čase zberu dát bol 25. marca sprísnený zákaz vychádzania a po 20:00 už neplatila výnimka pre cestu do prírody. Od tohoto termínu boli tiež zakázané cesty do zahraničia na dovolenku. Výskum monitoruje obavy verejnosti z ochorenia, súhlas a dodržiavanie karanténnych opatrení, zmeny správania počas epidémie a schvaľovanie postupov vlády. Viacero otázok je tiež venovaných plánom dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 a faktorom, ktoré by rozhodnutie (ne)dať sa zaočkovať zmenili. Zisťujú sa tiež obavy o prácu a zmena príjmovej situácie a pohľad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie. Výskum je ôsmy zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko?

Citácia: MNFORCE, s.r.o., Seesame, s.r.o., Sociologický ústav SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Ako sa máte, Slovensko?, March 2021. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2021. SASD2021002. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2021002.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "on-line" na Internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.