Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Ako sa máte, Slovensko?, Máj 2021
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2021003
Autor výskumu: MNFORCE, s.r.o.; Seesame, s.r.o., ; Sociologický ústav SAV, v.v.i., ; Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i.,
Obdobie zberu dát: 2021-05-14 až 2021-05-20
Zber dát: MNFORCE, s.r.o.
Typ výberu: Výskum bol realizovaný kvótnym výberom z online panelu spoločnosti MNFORCE. Vzorka bola vyberaná tak aby bola reprezentatívna pre nasledovné socio-demografické znaky: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie respondenta. Výskum pokrýva len populáciu, ktorá disponuje pripojením na internet. Vo výskume teda absentujú najmä starší respondenti bez pripojenia na internet.
Počet respondentov / jednotiek: 1000

Abstrakt: Výskum zachytáva obdobie výrazného poklesu hospitalizácií a obdobie uvoľňovaní opatrení po najsmrteľnejšej druhej vlne pandémie na Slovensku na začiatku roka 2021. V čase zberu dát bolo postupne sprístupnené očkovanie pre stále mladšie vekové kategórie. Výskum monitoruje obavy verejnosti z ochorenia, súhlas a dodržiavanie karanténnych opatrení, zmeny správania počas epidémie a schvaľovanie postupov vlády. Viacero otázok je tiež venovaných plánom dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 a faktorom, ktoré by rozhodnutie (ne)dať sa zaočkovať zmenili. Zisťujú sa tiež preferencie pre konkrétnu vakcínu proti COVID-19 a skúsenosti s vedľajším účinkami u zaočkovaných. Otázky pokrývajú aj plány na trávenie leta v súvislosti s obavami z nákazy. Výskum je deviaty zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko?

Citácia: MNFORCE, s.r.o., Seesame, s.r.o., Sociologický ústav SAV, v.v.i., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i. Ako sa máte, Slovensko?, Máj 2021. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2022. SASD2021003. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2021003.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "on-line" na internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.