Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Ako sa máte, Slovensko?, Február / marec 2022
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2022001
Autor výskumu: MNFORCE, s.r.o.; Seesame, s.r.o., ; Sociologický ústav SAV, v. v. i., ; Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.,
Obdobie zberu dát: 2022-02-24 až 2022-03-01
Zber dát:
Typ výberu: Výskum bol realizovaný kvótnym výberom z online panelu spoločnosti MNFORCE. Vzorka bola vyberaná tak aby bola reprezentatívna pre nasledovné socio-demografické znaky: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie respondenta. Výskum pokrýva len populáciu, ktorá disponuje pripojením na internet. Vo výskume teda absentujú najmä starší respondenti bez pripojenia na internet.
Počet respondentov / jednotiek: 1000

Abstrakt: Zber dát sa začal v deň útoku ruských vojsk na Ukrajinu, ktorej začiatok dotazník ešte nereflektuje. Od začiatku invázie boli hlásené útoky na vojenské i nevojenské ciele a civilné obete. Väčšina západného sveta ako aj Európska únia odsúdili ruskú agresiu a zaviedla tvrdé ekonomické sankcie. Na Slovensko začali prúdiť tisíce vojnových utečencov z územia Ukrajiny. Epidémia koronavírusu bola v tomto období na Slovensku stabilizovaná, s rozšírením variantu omikron klesla závažnosť ochorenia, ale denné prírastky ako i počet hospitalizovaných ostávali na pomerne vysokých úrovniach. Výskum monitoruje obavy verejnosti z ochorenia, súhlas a dodržiavanie karanténnych opatrení, zmeny správania počas epidémie, schvaľovanie postupov vlády, geopolitické orientácie, účasť na bohoslužnách a populistické sklony. Viacero otázok je tiež venovaných plánom dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 a faktorom, ktoré by rozhodnutie (ne)dať sa zaočkovať zmenili. Zisťujú sa tiež skúsenosti s pretrvávajúcimi zdravotnými problémami po očkovaní, geopolitické orientácie, duševné zdravie a partnerské vzťahy. Výskum je trinásty zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko?

Citácia: MNFORCE, s.r.o., Seesame, s.r.o., Sociologický ústav SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Ako sa máte, Slovensko?, Február / marec 2022. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2022. SASD2022001. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2022001.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "on-line" na Internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.