Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Rodina a meniace sa rodové roly Slovensko 2022
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2022002
Autor výskumu: Bahna, Miloslav, Sociologický ústav SAV; Klobucký, Robert, Sociologický ústav SAV; Zeman, Milan, Sociologický ústav SAV; Zagrapan, Jozef, Sociologický ústav SAV; Sopóci, Ján, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Džambazovič, Roman, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Gyárfášová, Oľga, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Obdobie zberu dát: 2022-05-02 až 2022-06-09
Zber dát: FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o.
Typ výberu: K zberu dát bola využitá kombinácia náhodného stratifikovaného výberu 120 (PSU) lokalít zberu (8 krajov x 8 veľkostných kategórií bydliska) a náhodná prechádzka v mieste zberu pre výber domácnosti. Respondent bol v rámci domácnosti vyberaný prostredníctvom softvéru použitého pri zbere odpovedí zo zoznamu dospelých členov domácnosti. Oslovovací list so žiadosťou o spoluprácu odovzdaný anketárom pri prvom kontakte s domácnosťou.
Počet respondentov / jednotiek: 811

Abstrakt: Výskumný modul ISSP Rodina a meniace sa rodové roly V sa zameriava najmä na deľbu rodových rol v rámci domácnosti, na rodovú ideológiu, názory na zamestnanie žien, manželstvo, deľbu príjmov, prác a rozhodovaniu v partnerskom zväzku, konflikt rodina vs. práca, spokojnosť a šťastie, politiky v oblasti starostlivosti, hodnotu dieťaťa, preferované modely deľby rolí v domácnosti, alternatívne rodinné formy a medzigeneračná solidarita. Po výskumoch v roku 2002 a 2012 bol výskumný modul ISSP bol na Slovensku realizovaný v roku 2022 už tretí krát. Výskum obsahuje rozsiahlu časť sociálno-demografických premenných zameraných na respondenta, jeho partnera /ku a domácnosť, ktorá je štandardizovanou a povinnou súčasťou modulov ISSP.

Citácia: Bahna, Miloslav; Klobucký, Robert; Zeman, Milan; Zagrapan, Jozef; Sopóci, Ján; Džambazovič, Roman; Gyárfášová, Oľga. ISSP Rodina a meniace sa rodové roly Slovensko 2022. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2022002. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2022002.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "on-line" na internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.