Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Ako sa máte, Slovensko?, mimoriadny prieskum Február / marec 2022
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2022003
Autor výskumu: MNFORCE, s.r.o.; Seesame, s.r.o., ; Sociologický ústav SAV, v. v. i., ; Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.,
Obdobie zberu dát: 2022-02-25 až 2022-03-01
Zber dát: MNFORCE, s.r.o.
Typ výberu: Výskum bol realizovaný kvótnym výberom z online panelu spoločnosti MNFORCE. Vzorka bola vyberaná tak aby bola reprezentatívna pre nasledovné socio-demografické znaky: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie respondenta. Výskum pokrýva len populáciu, ktorá disponuje pripojením na internet. Vo výskume teda absentujú najmä starší respondenti bez pripojenia na internet.
Počet respondentov / jednotiek: 1000

Abstrakt: Mimoriadna vlna výskumu "Ako sa máte, Slovensko?" reaguje na útok vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu a prebehla v období 25.2. až 1.3.2022. Vojna na Ukrajine sa začala v skorých ranných hodinách 24. februára inváziou ruských vojsk na Ukrajinu. Od začiatku invázie boli hlásené útoky na vojenské i nevojenské ciele a civilné obete. Väčšina západného sveta ako aj Európska únia odsúdili ruskú agresiu a zaviedla tvrdé ekonomické sankcie. Na Slovensko začali prúdiť z územia Ukrajiny tisíce vojnových utečencov. Výskum monitoruje obavy respondentov z vojnového konfliktu, ochotu pomôcť utečencom a preferovanú reakciu na vojenský útok. Zisťuje sa aj geopolitická orientácia respondentov, pohľady na zodpovednosť za vojnový konflikt a postoj k NATO. Výskum je prvým mimoriadnym výskumom zo série Ako sa máte, Slovensko a prebiehal paralelne s trinástym výskumom zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko?

Citácia: MNFORCE, s.r.o., Seesame, s.r.o., Sociologický ústav SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Ako sa máte, Slovensko?, mimoriadny prieskum Február / marec 2022. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2022003. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2022003.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "on-line" na internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.