Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Ako sa máte, Slovensko?, Júl 2022
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2022005
Autor výskumu: MNFORCE, s.r.o.; Seesame, s.r.o., ; Sociologický ústav SAV, v. v. i., ; Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.,
Obdobie zberu dát: 2022-07-18 až 2022-07-22
Zber dát: MNFORCE, s.r.o.
Typ výberu: Výskum bol realizovaný kvótnym výberom z online panelu spoločnosti MNFORCE. Vzorka bola vyberaná tak, aby bola reprezentatívna pre nasledovné socio-demografické znaky: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie respondenta. Výskum pokrýva len populáciu, ktorá disponuje pripojením na internet. Vo výskume teda absentujú najmä starší respondenti bez pripojenia na internet.
Počet respondentov / jednotiek: 1000

Abstrakt: Výskum monitoruje postoje respondentov k vojne na Ukrajine a k prijímaniu utečencov z Ukrajiny ako aj geopolitické orientácie, postoj k NATO. Výskum tiež obsahuje otázky na politické preferencie, záujem o politiku, dôveru v inštitúcie a obavy. Výskum tiež zisťuje religiozitu, preferované zdroje informácií, postoje k plánu obnovy a k bezpečnosti jadrových elektrární. V čase zberu údajov pokračovala vojna na Ukrajine, ktorá začala vo februári 2022 inváziou ruských vojsk. Diskutovalo sa o prijímaní ďalších sankcií voči Ruskej federácii, o rastúcich cenách energií a tovarov a o nedostatku personálu v slovenských ambulanciách a nemocniciach. Výskum je pätnásty zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko?

Citácia: MNFORCE, s.r.o., Seesame, s.r.o., Sociologický ústav SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Ako sa máte, Slovensko?, Júl 2022. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2022005. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2022005.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "online" na internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.