Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Skupiny premenných:Zoznam premenných v skupine "Závažnosť a dôležitosť aktuálnych problémov na Slovensku":Zoznam premenných v skupine "Osobností súčasného politického a verejného života na Slovensku":Zoznam premenných v skupine "Dôvera v inštitúcie, ľudí, politické osobnosti":Zoznam premenných v skupine "Politická klíma, volebné preferencie":Zoznam premenných v skupine "Politicko-ekonomické orientácie":Zoznam premenných v skupine "Sociálny dištanc":Zoznam premenných v skupine "Slovensko-maďarské vzťahy":Zoznam premenných v skupine "Ekonomická transformácia a privatizácia":Zoznam premenných v skupine "Religiozita":Zoznam premenných v skupine "Občianska angažovanosť, dobrovoľná činnosť":Zoznam premenných v skupine "Čítané noviny":Zoznam premenných v skupine "Financie, spotreba, výdavky, materiiálne vlastnícto, príjem respondenta":Zoznam premenných v skupine "Bývanie":Zoznam premenných v skupine "Spokojnosť s bývaním, zdravotníctvom, školstvom":Zoznam premenných v skupine "Názory na školstvo, vzdelávanie":Zoznam premenných v skupine "Socio-demografické znaky/Osobné údaje":Zoznam premenných v skupine "Nezaradené":Zoznam premenných, ktoré nie sú zaradené v žiadnej skupine:
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.