Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o18d

Názov: o18d
Popis premennej: o18d Názor na politické strany a hnutia: Kresťansko-demokratické hnutie

Znenie otázky:
Teraz Vám prečítam názvy niektorých politických strán a hnutí. Zaujíma nás, či ich poznáte a aký máte na ne názor.
Kresťansko-demokratické hnutie

PopisHodnota Frekvencia*%*
sú mi sympatickí 1 222 11
v niečom sú mi sympatickí, v niečom nie 2 599 29.68
sú mi nesympatickí 3 972 48.17
neviem posúdiť 6 163 8.08
túto stranu (hnutie) nepoznám 8 15 0.74
neodpovedal 9 24 1.19
0 23 1.14

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1995
Minimálna / maximálna hodnota: 23 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.