Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o19

Názov: o19
Popis premennej: o19 Komu by ste dali Váš hlas?

Znenie otázky:
"Do volieb sa môže ešte všeličo zmeniť, zatiaľ nie je jasné, či a aké zoskupenia vytvoria strany napravo od stredu."
"Predstavte si, že by do volieb išla koalícia Demokratická únia Slovenska - KDH - Národnodemokratická strana - Strana živnostníkov a podnikateľov a osobitne Demokratická strana. Komu by ste dali Váš hlas?

PopisHodnota Frekvencia*%*
koalícii DEUS-KDH-NDS-SŽP 1 227 11.25
Demokratickej strane 2 218 10.8
nikomu z nich 3 306 15.16
neviem 9 52 2.58
0 1215 60.21

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 803
Minimálna / maximálna hodnota: 1215 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.