Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o26c

Názov: o26c
Popis premennej: o26c Miera súhlasu s tvrdeniami: Politik, ktorý chce pre občanov dobre, môže v záujme toho občas porušiť zákon

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami?
Politik, ktorý chce pre občanov dobre, môže v záujme toho občas porušiť zákon

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 136 6.74
skôr súhlasím 2 361 17.89
skôr nesúhlasím 3 539 26.71
vôbec nesúhlasím 4 905 44.85
neviem posúdiť 9 68 3.37
0 9 0.45

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2009
Minimálna / maximálna hodnota: 9 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.