Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o26e

Názov: o26e
Popis premennej: o26e Miera súhlasu s tvrdeniamii: Nezamestnanosti je potrebné sa brániť aj za cenu zachovania nadbytočných pracovných miest

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami?
Nezamestnanosti je potrebné sa brániť aj za cenu zachovania nadbytočných pracovných miest

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 184 9.12
skôr súhlasím 2 366 18.14
skôr nesúhlasím 3 769 38.11
vôbec nesúhlasím 4 570 28.25
neviem posúdiť 9 122 6.05
0 7 0.35

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2011
Minimálna / maximálna hodnota: 7 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.