Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o26f

Názov: o26f
Popis premennej: o26f Miera súhlasu s tvrdeniami: Súkromnému podnikaniu je treba poskytnúť čo najväčšiu voľnosť

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami?
Súkromnému podnikaniu je treba poskytnúť čo najväčšiu voľnosť

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 437 21.66
skôr súhlasím 2 732 36.27
skôr nesúhlasím 3 543 26.91
vôbec nesúhlasím 4 213 10.56
neviem posúdiť 9 84 4.16
0 8 0.4
Sysmiss 1 0.05

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2009
Minimálna / maximálna hodnota: 9 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.