Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o26h

Názov: o26h
Popis premennej: o26h Miera súhlasu s tvrdeniami: Za svoju chudobu si každý môže predovšetkým sám

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami?
Za svoju chudobu si každý môže predovšetkým sám

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 170 8.42
skôr súhlasím 2 351 17.39
skôr nesúhlasím 3 721 35.73
vôbec nesúhlasím 4 725 35.93
neviem posúdiť 9 44 2.18
0 7 0.35

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2011
Minimálna / maximálna hodnota: 7 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.