Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o26j

Názov: o26j
Popis premennej: o26j Miera súhlasu s tvrdeniami: Väčšina nezamestnaných sú ľudia, ktorým sa nechce pracovať

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami?
Väčšina nezamestnaných sú ľudia, ktorým sa nechce pracovať

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 305 15.11
skôr súhlasím 2 585 28.99
skôr nesúhlasím 3 725 35.93
vôbec nesúhlasím 4 327 16.2
neviem posúdiť 9 64 3.17
0 12 0.59

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2006
Minimálna / maximálna hodnota: 12 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.