Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o26l

Názov: o26l
Popis premennej: o26l Miera súhlasu s tvrdeniami: Malo by prevažovať štátne vlastníctvo podnikov

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami?
Malo by prevažovať štátne vlastníctvo podnikov

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 337 16.7
skôr súhlasím 2 630 31.22
skôr nesúhlasím 3 645 31.96
vôbec nesúhlasím 4 227 11.25
neviem posúdiť 9 171 8.47
0 7 0.35
Sysmiss 1 0.05

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2010
Minimálna / maximálna hodnota: 8 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.