Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o26p

Názov: o26p
Popis premennej: o26p Miera súhlasu s tvrdeniami: Čo najviac podnikov by sa malo sprivatizovať

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami?
Čo najviac podnikov by sa malo sprivatizovať

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 384 19.03
skôr súhlasím 2 678 33.6
skôr nesúhlasím 3 540 26.76
vôbec nesúhlasím 4 169 8.37
neviem posúdiť 9 238 11.79
0 9 0.45

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2009
Minimálna / maximálna hodnota: 9 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.