Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o26q

Názov: o26q
Popis premennej: o26q Miera súhlasu s tvrdenami: Slovensko by si malo v čo najväčšej miere brať príklad z vyspelých krajín Západu

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami?
Slovensko by si malo v čo najväčšej miere brať príklad z vyspelých krajín Západu

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 586 29.04
skôr súhlasím 2 750 37.17
skôr nesúhlasím 3 402 19.92
vôbec nesúhlasím 4 118 5.85
neviem posúdiť 9 152 7.53
0 10 0.5

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2008
Minimálna / maximálna hodnota: 10 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.