Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o27

Názov: o27
Popis premennej: o27 Ktoré z dvoch privatizačných období bolo podľa Vás väčším prínosom pre slovenskú ekonomiku?

Znenie otázky:
"Privatizácia na Slovensku prešla viacerými etapami. Pokúste sa porovnať dve z týchto období: prvé v rokoch 1991 -1992, keď spravoval Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Ivan Mikloš a druhé od roku 1993, keďho spravoval Ivan Lexa. Ktoré z týchto dvoch privatizačných období bolo podľa Vás väčším prínosom pre slovenskú ekonomiku?

PopisHodnota Frekvencia*%*
1991 - 1992 1 517 25.62
1993 - 1994 2 207 10.26
je to narovnako 3 703 34.84
neviem 9 570 28.25
0 21 1.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1997
Minimálna / maximálna hodnota: 21 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.