Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o29i

Názov: o29i
Popis premennej: o29i Výrok A- Jednotlivci by mali prevziať viac zodpovednosti... Výrok B- Štát by mal prevziať viac zodpovednosti, a zabezpečiť, aby o každého bolo postarané

Znenie otázky:
A teraz si všimnime zásady, ktorými by sa dnes mala riadiť naša spoločnosť. Prečítam Vám postupne niekoľko dvojíc výrokov. Umiestnite svoje stanovisko na škále od 1 do 5, kde číslo 1 znamená, že úplne súhlasíte s prvým výrokom, 5 znamená súhlas s druhým výrokom, číslo 3 vyjadruje stred.
A. Jednotlivci by mali prevziať viac zodpovednosti, aby sa o seba dokázali postarať B. Štát by mal prevziať viac zodpovednosti, a zabezpečiť, aby o každého bolo postarané

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplný súhlas s výrokom A 1 549 27.21
čiastočný súhlas s výrokom A 2 343 17
stred 3 459 22.75
čiastočný súhlas s výrokom B 4 268 13.28
úplný súhlas s výrokom B 5 373 18.48
neviem 9 18 0.89
0 8 0.4

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2010
Minimálna / maximálna hodnota: 8 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.