Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o29ii

Názov: o29ii
Popis premennej: o29ii Výrok A- Prvoradá je jednota a zomknutosť národa... Výrok B- .Prvoradá je pluralita názorov a demokracia

Znenie otázky:
A teraz si všimnime zásady, ktorými by sa dnes mala riadiť naša spoločnosť. Prečítam Vám postupne niekoľko dvojíc výrokov. Umiestnite svoje stanovisko na škále od 1 do 5, kde číslo 1 znamená, že úplne súhlasíte s prvým výrokom, 5 znamená súhlas s druhým výrokom, číslo 3 vyjadruje stred.
A. Prvoradá je jednota a zomknutosť národa B. .Prvoradá je pluralita názorov a demokracia

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplný súhlas s výrokom A 1 554 27.45
čiastočný súhlas s výrokom A 2 246 12.19
stred 3 421 20.86
čiastočný súhlas s výrokom B 4 244 12.09
úplný súhlas s výrokom B 5 466 23.09
neviem 9 76 3.77
0 11 0.55

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2007
Minimálna / maximálna hodnota: 11 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.