Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o29iii

Názov: o29iii
Popis premennej: o29iii Výrok A- V politike je dôležité trpezlivé vyjednávanie.. Výrok B- V politike ja dôležitá rozhodnosť a pevná ruka silnej osobnosti

Znenie otázky:
A teraz si všimnime zásady, ktorými by sa dnes mala riadiť naša spoločnosť. Prečítam Vám postupne niekoľko dvojíc výrokov. Umiestnite svoje stanovisko na škále od 1 do 5, kde číslo 1 znamená, že úplne súhlasíte s prvým výrokom, 5 znamená súhlas s druhým výrokom, číslo 3 vyjadruje stred.
A. V politike je dôležité trpezlivé vyjednávanie B. V politike ja dôležitá rozhodnosť a pevná ruka silnej osobnosti

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplný súhlas s výrokom A 1 692 34.29
čiastočný súhlas s výrokom A 2 331 16.4
stred 3 416 20.61
čiastočný súhlas s výrokom B 4 202 10.01
úplný súhlas s výrokom B 5 327 16.2
neviem 9 41 2.03
0 9 0.45

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2009
Minimálna / maximálna hodnota: 9 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.