Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o29iv

Názov: o29iv
Popis premennej: o29iv Výrok A- V demokracii má väčšina právo rozhodnúť aj na úkor menšín..Výrok B- V demokracii musia mať menšiny zaručené aspoň také práva ako väčšina

Znenie otázky:
A teraz si všimnime zásady, ktorými by sa dnes mala riadiť naša spoločnosť. Prečítam Vám postupne niekoľko dvojíc výrokov. Umiestnite svoje stanovisko na škále od 1 do 5, kde číslo 1 znamená, že úplne súhlasíte s prvým výrokom, 5 znamená súhlas s druhým výrokom, číslo 3 vyjadruje stred.
A. V demokracii má väčšina právo rozhodnúť aj na úkor menšín B. V demokracii musia mať menšiny zaručené aspoň také práva ako väčšina

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplný súhlas s výrokom A 1 322 15.96
čiastočný súhlas s výrokom A 2 229 11.35
stred 3 401 19.87
čiastočný súhlas s výrokom B 4 357 17.69
úplný súhlas s výrokom B 5 654 32.41
neviem 9 48 2.38
0 7 0.35

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2011
Minimálna / maximálna hodnota: 7 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.