Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o29vi

Názov: o29vi
Popis premennej: o29vi Výrok A- Vzťahy Slovenska s Českou republikou majú byť na rovnakej úrovni ako s akýmkoľvek iným štátom...Výrok B-Vzťahy Slovenska s Českou republikou majú byť bližšie ako s inými krajinami

Znenie otázky:
A teraz si všimnime zásady, ktorými by sa dnes mala riadiť naša spoločnosť. Prečítam Vám postupne niekoľko dvojíc výrokov. Umiestnite svoje stanovisko na škále od 1 do 5, kde číslo 1 znamená, že úplne súhlasíte s prvým výrokom, 5 znamená súhlas s druhým výrokom, číslo 3 vyjadruje stred.
A. Vzťahy Slovenska s Českou republikou majú byť na rovnakej úrovni ako s akýmkoľvek iným štátom. B. Vzťahy Slovenska s Českou republikou majú byť bližšie ako s inými krajinami

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplný súhlas s výrokom A 1 382 18.93
čiastočný súhlas s výrokom A 2 153 7.58
stred 3 268 13.28
čiastočný súhlas s výrokom B 4 336 16.65
úplný súhlas s výrokom B 5 846 41.92
neviem 9 24 1.19
0 9 0.45

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2009
Minimálna / maximálna hodnota: 9 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.