Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o34a

Názov: o34a
Popis premennej: o34a Miera súhlasu s tvrdeniami: Maďarským spoluobčanom záleží na blahu Slovenska rovnako ako Slovákom

Znenie otázky:
Na vzťahy Maďarov a Slovákov sú rôzne, často aj protichodné názory. Niektoré z nich vyjadrujú nasledovné tvrdenia. Do akej miery s nimi súhlasíte, alebo nesúhlasíte?
Maďarským spoluobčanom záleží na blahu Slovenska rovnako ako Slovákom

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 443 21.95
skôr súhlasím 2 556 27.55
skôr nesúhlasím 3 567 28.1
vôbec nesúhlasím 4 344 17.05
neviem 9 100 4.96
0 8 0.4

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2010
Minimálna / maximálna hodnota: 8 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.