Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o34d

Názov: o34d
Popis premennej: o34d Miera súhlasu s tvrdeniami: Na Južnom Slovensku hrozí poslovenčenie Maďarov

Znenie otázky:
Na vzťahy Maďarov a Slovákov sú rôzne, často aj protichodné názory. Niektoré z nich vyjadrujú nasledovné tvrdenia. Do akej miery s nimi súhlasíte, alebo nesúhlasíte?
Na Južnom Slovensku hrozí poslovenčenie Maďarov

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 83 4.11
skôr súhlasím 2 163 8.08
skôr nesúhlasím 3 418 20.71
vôbec nesúhlasím 4 1248 61.84
neviem 9 96 4.76
0 10 0.5

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2008
Minimálna / maximálna hodnota: 10 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.