Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o35

Názov: o35
Popis premennej: o35 Ako hodnotíte postavenie maďarskej menšiny na Slovensku?

Znenie otázky:
Ako hodnotíte postavenie maďarskej menšiny na Slovensku?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Maďarská menšina má iba obmedzené práva a možnosti rozvoja 1 163 8.08
Maďarská menšina má vcelku priaznivé podmienky pre svoj rozv 2 1266 62.74
Maďarská menšina je oproti Slovákom zvýhodňovaná 3 523 25.92
neviem 9 41 2.03
0 25 1.24

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1993
Minimálna / maximálna hodnota: 25 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.