Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o37ix

Názov: o37ix
Popis premennej: o37ix Riešenie A- Aby sa objavovala čo najširšia ponuka slovenského i zahraničného tovaru alebo Riešenie B. Aby sa prísun zahraničného tovaru citeľne obmedzil?

Znenie otázky:
"Budem Vám čítať dvojice možných riešení spoločenských problémov. Vy mi pri každej povedzte, ktorú z možností považujete za lepšiu"?
A. Aby sa objavovala čo najširšia ponuka slovenského i zahraničného tovaru alebo B. Aby sa prísun zahraničného tovaru citeľne obmedzil?

PopisHodnota Frekvencia*%*
lepšia je možnosť A 1 830 41.13
niečo medzi oboma možnosťami 2 489 24.23
lepšia je možnosť B 3 654 32.41
neviem 9 34 1.68
0 11 0.55

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2007
Minimálna / maximálna hodnota: 11 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.