Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o38h

Názov: o38h
Popis premennej: o38h Miera pravdepodobnosti skutočností: Rozpad školstva

Znenie otázky:
"Do akej miery považujete za pravdepodobné nasledujúce skutočnosti?"
H. Rozpad školstva

PopisHodnota Frekvencia*%*
veľmi pravdepodobné 1 183 9.07
skôr pravdepodobné 2 559 27.7
skôr nepravdepodobné 3 848 42.02
veľmi nepravdepodobné 4 307 15.21
neviem 9 112 5.55
0 9 0.45

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2009
Minimálna / maximálna hodnota: 9 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.