Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o41c

Názov: o41c
Popis premennej: o41c Ozdravenie životného prostredia

Znenie otázky:
"Predstavte si, že ste predseda vlády SR a máte k dispozícii 10 miliónov korún na prilepšenie oblastiam, ktoré sú vypísané na pomocnom lístku. Ako by ste ich rozdelili medzi nasledovné oblasti? (Každý milión predstavuje jeden bod a nie je možné ho deliť. Každej oblasti prideľte 0 až 10 bodov tak, aby súčet všetkých pridelených bodov nepresiahol 10.)"
ozdravenie životného prostredia

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 0 917 45.44
1 1 868 43.01
2 2 171 8.47
3 3 34 1.68
4 4 11 0.55
5 5 7 0.35
6 6 1 0.05
7 7 1 0.05
8 8 0 0
9 9 1 0.05
10 10 2 0.1
99 4 0.2
Sysmiss 1 0.05

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2013
Minimálna / maximálna hodnota: 5 / 0
Priemer / štandardná odchýlka: 10 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.