Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o41j

Názov: o41j
Popis premennej: o41j Podpora pre činnosť mládežníckych organizácií

Znenie otázky:
"Predstavte si, že ste predseda vlády SR a máte k dispozícii 10 miliónov korún na prilepšenie oblastiam, ktoré sú vypísané na pomocnom lístku. Ako by ste ich rozdelili medzi nasledovné oblasti? (Každý milión predstavuje jeden bod a nie je možné ho deliť. Každej oblasti prideľte 0 až 10 bodov tak, aby súčet všetkých pridelených bodov nepresiahol 10.)"
podpora pre činnosť mládežníckych organizácií

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 0 1821 90.24
1 1 173 8.57
2 2 13 0.64
3 3 4 0.2
4 4 1 0.05
5 5 1 0.05
6 6 0 0
7 7 0 0
8 8 1 0.05
9 9 1 0.05
10 10 2 0.1
99 1 0.05

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2017
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 0
Priemer / štandardná odchýlka: 10 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.