Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o41l

Názov: o41l
Popis premennej: o41l Dotácie kvôli nezvyšovaniu cien elektriny a plynu

Znenie otázky:
"Predstavte si, že ste predseda vlády SR a máte k dispozícii 10 miliónov korún na prilepšenie oblastiam, ktoré sú vypísané na pomocnom lístku. Ako by ste ich rozdelili medzi nasledovné oblasti? (Každý milión predstavuje jeden bod a nie je možné ho deliť. Každej oblasti prideľte 0 až 10 bodov tak, aby súčet všetkých pridelených bodov nepresiahol 10.)"
dotácie kvôli nezvyšovaniu cien elektriny a plynu

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 0 1076 53.32
1 1 777 38.5
2 2 136 6.74
3 3 13 0.64
4 4 4 0.2
5 5 2 0.1
6 6 0 0
7 7 0 0
8 8 7 0.35
9 9 3 0.15
10 10 0 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2018
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 0
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.