Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o46

Názov: o46
Popis premennej: o46 Keď celkovo zhodnotíte prvú vlnu kupónovej privatizácie, znamenalo pre Vás osobne:

Znenie otázky:
"Keď celkovo zhodnotíte prvú vlnu kupónovej privatizácie, znamenalo pre Vás osobne

PopisHodnota Frekvencia*%*
stratu 1 121 6
zisk 2 735 36.42
ani stratu ani zisk 3 578 28.64
neviem 9 139 6.89
0 445 22.05

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1573
Minimálna / maximálna hodnota: 445 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.