Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o48o

Názov: o48o
Popis premennej: o48o Dostatok kvalitného tovaru

Znenie otázky:
"V každom okrese na Slovensku je celý rad problémov. Na 5- bodovej stupnici vyjadrite, do akej miery sú podľa Vás dôležité nasledujúce problémy vo Vašom okrese. 1 bod znamená, že ide o nedôležitý problém, 5 bodov znamená, že ide o veľmi dôležitý problém."
O. Dostatok kvalitného tovaru

PopisHodnota Frekvencia*%*
nedôležité 1 254 12.59
2 2 302 14.97
3 3 530 26.26
4 4 409 20.27
veľmi dôležité 5 462 22.89
neviem posúdiť 9 38 1.88
0 23 1.14

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1995
Minimálna / maximálna hodnota: 23 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.