Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o53

Názov: o53
Popis premennej: o53 Ako by ste charakterizovali Vašu širšiu rodinu (teda tých príbuzných, ktorí žijú mimo Vašej domácnosti) z hľadiska jej súdržnosti?

Znenie otázky:
"Ako by ste charakterizovali Vašu širšiu rodinu (teda tých príbuzných, ktorí žijú mimo Vašej domácnosti) z hľadiska jej súdržnosti?"

PopisHodnota Frekvencia*%*
veľmi spolu držíme a navzájom si pomáhame 1 567 28.1
do istej miery spolu držíme a pomáhame si 2 961 47.62
naše vzťahy sú značne voľné, príliš si nepomáhame 3 349 17.29
vzťahy so širšou rodinou prakticky neexistujú 4 66 3.27
nemám širšiu rodinu 5 49 2.43
neviem 9 14 0.69
0 12 0.59

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2006
Minimálna / maximálna hodnota: 12 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.