Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o54

Názov: o54
Popis premennej: o54 V spoločnosti sa objavujú nové majetkové rozdiely, nerovnosti medzi ľuďmi. Ako hodnotíte tieto rozdiely?

Znenie otázky:
"V spoločnosti sa objavujú nové majetkové rozdiely, nerovnosti medzi ľuďmi. Ako hodnotíte tieto rozdiely?"

PopisHodnota Frekvencia*%*
sú spravodlivejšie ako za socializmu 1 225 11.15
nie sú ani spravodlivejšie ani nespravodlivejšie ako za soci 2 762 37.76
sú nespravodlivejšie ako za socializmu 3 852 42.22
neviem 9 160 7.93
0 19 0.94

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1999
Minimálna / maximálna hodnota: 19 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.