Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o57

Názov: o57
Popis premennej: o57 Bývate v:

Znenie otázky:
"Bývate v:

PopisHodnota Frekvencia*%*
komunálnom byte (bývalý štátny byt) 1 508 25.17
družstevnom byte 2 443 21.95
byte v osobnom vlastníctve 3 75 3.72
byte v nájomnom dome 4 31 1.54
rodinnom dome 5 885 43.86
podnájme 6 37 1.83
iné 8 26 1.29
neviem 9 2 0.1
0 11 0.55

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2007
Minimálna / maximálna hodnota: 11 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.