Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o6b

Názov: o6b
Popis premennej: o6b Najpriaznivejšie obdobie z hľadiska:Šancí pre slušných a poctivých ľudí

Znenie otázky:
Slovenská republika prešla za posledné desaťročia zložitým vývojom. Vybrali sme na porovnanie niektoré obdobia. Povedzte, ktoré z nich boli podľa Vás najpriaznivejšie z hľadiska:
Šancí pre slušných a poctivých ľudí

PopisHodnota Frekvencia*%*
osemdesiate roky (do novembra 1989) 1 896 44.4
obdobie od novembra 1989 do volieb v júni 1992 2 526 26.07
obdobie od vzniku samostatnej SR do marca 1994 3 227 11.25
neviem 9 345 17.1
0 23 1.14
Sysmiss 1 0.05

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1994
Minimálna / maximálna hodnota: 24 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.