Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o67

Názov: o67
Popis premennej: o67 Myslíte si, že štúdium na vysokej škole:

Znenie otázky:
"Myslíte si, že štúdium na vysokej škole:

PopisHodnota Frekvencia*%*
by mal plne financovať štát 1 451 22.35
z prevažnej časti by ho mal financovať štát 2 1024 50.74
štát a študenti (či ich rodičia) by sa mali podieľať na fina 3 368 18.24
prevažnú časť nákladov na štúdium by mali hradiť študenti (z 4 71 3.52
neviem 9 94 4.66
0 10 0.5

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2008
Minimálna / maximálna hodnota: 10 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.