Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o68

Názov: o68
Popis premennej: o68 Ktorý z týchto výrokov najlepšie vystihuje súčasný finančný stav Vašej domácnosti?

Znenie otázky:
"Ktorý z týchto výrokov najlepšie vystihuje súčasný finančný stav Vašej domácnosti?

PopisHodnota Frekvencia*%*
zadlžujeme sa 1 149 7.38
musíme siahať na naše úspory 2 484 23.98
dokážeme vyžiť od jednej výplaty k druhej 3 955 47.32
niečo ušetríme 4 363 17.99
dosť veľa ušetríme 5 33 1.64
neviem 9 25 1.24
0 9 0.45

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2009
Minimálna / maximálna hodnota: 9 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.