Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o6i

Názov: o6i
Popis premennej: o6i Najpriaznivejšie obdobie z hľadiska:Obrazu Slovenska vo svete

Znenie otázky:
Slovenská republika prešla za posledné desaťročia zložitým vývojom. Vybrali sme na porovnanie niektoré obdobia. Povedzte, ktoré z nich boli podľa Vás najpriaznivejšie z hľadiska:
Obrazu Slovenska vo svete

PopisHodnota Frekvencia*%*
osemdesiate roky (do novembra 1989) 1 278 13.78
obdobie od novembra 1989 do volieb v júni 1992 2 471 23.34
obdobie od vzniku samostatnej SR do marca 1994 3 931 46.13
neviem 9 323 16.01
0 15 0.74

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2003
Minimálna / maximálna hodnota: 15 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.