Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o8c

Názov: o8c
Popis premennej: o8c Ľudovít Černák

Znenie otázky:
Teraz Vám budem postupne čítať mená niektorých osobností nášho politického a spoločenského života. Vy mi prosím povedzte, či ich poznáte a aký máte na nich názor.
Ľudovít Černák

PopisHodnota Frekvencia*%*
je mi veľmi sympatický (á) 1 118 5.85
v niečom je mi sympatický (á), v niečom nie 2 858 42.52
je mi nesympatický(á) 3 545 27.01
poznám ho (ju), ale neviem posúdiť 6 364 18.04
vôbec ho (ju) nepoznám 8 100 4.96
neodpovedal 9 27 1.34
0 4 0.2
Sysmiss 2 0.1

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2012
Minimálna / maximálna hodnota: 6 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.