Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o10d

Názov: o10d
Popis premennej: o10d Politika súčasnej vlády SR v nasledujúcich oblastiach: Politika v oblasti masmédií

Znenie otázky:
Ako Vy osobne posudzujete politiku súčasnej vlády SR v nasledujúcich oblastiach?
Politika v oblasti masmédií

PopisHodnota Frekvencia*%*
správna 1 230 11.4
v niečom správna, v niečom nesprávna 2 1055 52.28
nesprávna 3 457 22.65
neviem 9 270 13.38
0 6 0.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2012
Minimálna / maximálna hodnota: 6 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.