Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o18a

Názov: o18a
Popis premennej: o18a Názor na politické strany a hnutia: Demokratická strana

Znenie otázky:
Teraz Vám prečítam názvy niektorých politických strán a hnutí. Zaujíma nás, či ich poznáte a aký máte na ne názor.
Demokratická strana*

PopisHodnota Frekvencia*%*
sú mi sympatickí 1 190 9.42
v niečom sú mi sympatickí, v niečom nie 2 578 28.64
sú mi nesympatickí 3 279 13.83
neviem posúdiť 6 712 35.28
túto stranu (hnutie) nepoznám 8 204 10.11
neodpovedal 9 50 2.48
0 5 0.25

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2013
Minimálna / maximálna hodnota: 5 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.