Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej C43

Názov: C43
Popis premennej: »Od rozpadu Rak.-Uhorska sa v strednej Európe už nežilo dobre«

Znenie otázky:
Prečítam Vám niekoľko výrokov, vyjadrujúcich rôzne názory na Rakúsko-Uhorskú monarchiu. O každom výroku, prosím, povedzte, či s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.
"Odkedy sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo, ľuďom v strednej Európe sa už nikdy nežilo tak dobre a šťastne."

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 34 2.45
skôr súhlasím 2 58 4.18
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 199 14.34
skôr nesúhlasím 4 391 28.17
vôbec nesúhlasím 5 449 32.35
neviem 8 257 18.52

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 4.76369 / 1.79892

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.