Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej C46

Názov: C46
Popis premennej: »Rak.-Uhorsko pomáhalo rozvíjať svoje zaostalejšie regióny«

Znenie otázky:
Prečítam Vám niekoľko výrokov, vyjadrujúcich rôzne názory na Rakúsko-Uhorskú monarchiu. O každom výroku, prosím, povedzte, či s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte.
Rakúsko-Uhorsko pomáhalo ekonomicky rozvíjať svoje zaostalejšie regióny."

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 27 1.95
skôr súhlasím 2 142 10.23
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 158 11.38
skôr nesúhlasím 4 283 20.39
vôbec nesúhlasím 5 380 27.38
neviem 8 398 28.67

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 5.04395 / 2.11499

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.