Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V228

Názov: V228
Popis premennej: V ktorom sektore ekonomiky pracujete?

Znenie otázky:
V ktorom sektore ekonomiky pracujete? Odpovedzte, prosím, aj ak pracujete len na čiastočný úväzok, popri štúdiu alebo dôchodku!

PopisHodnota Frekvencia*%*
nie som zamestnaný 0 514 37.03
poĂ®nohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo 1 64 4.61
tažobný priemysel, energetika 2 22 1.59
chemický priemysel 3 32 2.31
strojársky priemysel 4 96 6.92
iný (ostatný) druh priemyslu 5 95 6.84
stavebníctvo 6 69 4.97
doprava a spoje 7 51 3.67
obchod, maloobchod 8 101 7.28
služby 9 93 6.7
bankovníctvo, poisťovníctvo, financie 10 17 1.22
verejná správa 11 54 3.89
zdravotníctvo 12 50 3.6
veda, výskum, školstvo, kultúra, šport 13 87 6.27
ostatné 14 43 3.1

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 14
Priemer / štandardná odchýlka: 4.73775 / 4.70779

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.