Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V211

Názov: V211
Popis premennej: Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: otec

Znenie otázky:
Teraz sa Vás opýtam na Vášho otca a matku. aké najvyššie vzdelanie dosiahli?
Otec

PopisHodnota Frekvencia*%*
neúplné základné 1 152 10.95
základné 2 451 32.49
vyučenie bez maturity 3 346 24.93
stredné bez maturity 4 70 5.04
vyučenie s maturitou 5 63 4.54
stredné odborné s maturitou 6 132 9.51
stredné všeobecné s maturitou 7 36 2.59
nedokončené vysokoškolské 8 20 1.44
ukončené vysokoškolské 9 87 6.27
neviem 98 31 2.23

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 98
Priemer / štandardná odchýlka: 5.5562 / 14.1442

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.