Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V24

Názov: V24
Popis premennej: »Ľudia z iných krajín by sa mali podobať Slovákom«

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
"Svet by bol lepší, keby sa ľudia z iných krajín vaic podobali Slovákom."

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 64 4.61
skôr súhlasím 2 161 11.6
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 397 28.6
skôr nesúhlasím 4 370 26.66
vôbec nesúhlasím 5 298 21.47
neviem 8 98 7.06

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 1388
Platné odpovede: 1388
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 3.84078 / 1.57664

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.